Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 18 januari 2024

1.Acceptatie van voorwaarden
Door de website van Comfort Castors te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u de website blijft gebruiken, betekent dit dat u deze voorwaarden en eventuele wijzigingen aanvaardt.

2. Intellectueel eigendom
Alle inhoud op de site, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's en beelden, is eigendom van Comfort Castors en wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten. U krijgt een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Elk ongeoorloofd gebruik, reproductie of distributie van onze inhoud is ten strengste verboden.

3.Gebruikersverantwoordelijkheden
U stemt ermee in zich niet in te laten met onwettige activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

  • Ongeoorloofd gebruik van de Site: U zult de Site niet gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is volgens deze Algemene voorwaarden.
  • Zich voordoen als anderen: U zult zich niet voordoen als een persoon of entiteit, of uw connectie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen.
  • Privacy van anderen schenden: Het respecteren van de privacy van anderen is cruciaal. Je stemt ermee in de privacyrechten van anderen niet te schenden, waaronder het delen van persoonlijke informatie zonder toestemming.


4. Beperking van aansprakelijkheid

Comfort Castors is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of schadevergoeding als gevolg van uw gebruik van de site. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, elk verlies van gegevens, inkomsten of winst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot zover wettelijk is toegestaan.

5.Toepasselijk recht
Deze Algemene voorwaarden vallen onder de wetten van India. Eventuele geschillen zullen worden beslecht in de rechtbanken van Gurugram en u stemt ermee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van deze rechtbanken.

6.Wijzigingen in algemene voorwaarden
Comfort Castors behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. We brengen u op de hoogte van wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan deze pagina bij te werken. Als u de site blijft gebruiken nadat wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat u de nieuwe algemene voorwaarden accepteert.

7. Contactgegevens
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Algemene voorwaarden, kun je contact met ons opnemen via [sales@comfortcastors.com]. Wij hechten veel waarde aan transparantie en willen graag al uw vragen beantwoorden over de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Site.